Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tysslinge-Latorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tysslinge-Latorp 1069 16,3% 37,3% 26,1% 20,3% 5,9% 48,6% 51,4% 0,6% 1,5%
Summa 1069 16,3% 37,3% 26,1% 20,3% 5,9% 48,6% 51,4% 0,6% 1,5%

http://www.val.se