Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kil

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kil 968 14,3% 30,5% 30,2% 25,1% 6,0% 52,9% 47,1% 0,3% 0,6%
Summa 968 14,3% 30,5% 30,2% 25,1% 6,0% 52,9% 47,1% 0,3% 0,6%

http://www.val.se