Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ervalla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ervalla 832 15,9% 31,2% 29,4% 23,4% 7,9% 52,5% 47,5% 0,7% 0,8%
Summa 832 15,9% 31,2% 29,4% 23,4% 7,9% 52,5% 47,5% 0,7% 0,8%

http://www.val.se