Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Axberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Axberg 1450 16,4% 32,7% 28,7% 22,2% 8,7% 50,4% 49,6% 0,5% 1,0%
Summa 1450 16,4% 32,7% 28,7% 22,2% 8,7% 50,4% 49,6% 0,5% 1,0%

http://www.val.se