Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hovsta västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hovsta västra 980 11,0% 49,3% 20,4% 19,3% 7,0% 50,8% 49,2% 0,4% 2,6%
Summa 980 11,0% 49,3% 20,4% 19,3% 7,0% 50,8% 49,2% 0,4% 2,6%

http://www.val.se