Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hovsta östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hovsta östra 1134 16,7% 41,0% 22,4% 19,9% 9,6% 48,1% 51,9% 0,2% 1,0%
Summa 1134 16,7% 41,0% 22,4% 19,9% 9,6% 48,1% 51,9% 0,2% 1,0%

http://www.val.se