Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lännäs-Vinön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lännäs-Vinön 810 11,0% 23,8% 33,7% 31,5% 4,9% 54,8% 45,2% 0,9% 0,2%
Summa 810 11,0% 23,8% 33,7% 31,5% 4,9% 54,8% 45,2% 0,9% 0,2%

http://www.val.se