Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Odensbacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Odensbacken 1462 17,2% 28,5% 22,4% 31,9% 8,3% 49,2% 50,8% 0,1% 0,7%
Summa 1462 17,2% 28,5% 22,4% 31,9% 8,3% 49,2% 50,8% 0,1% 0,7%

http://www.val.se