Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norrbyås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norrbyås 492 19,5% 39,8% 24,0% 16,7% 8,1% 51,2% 48,8% 1,8% 1,2%
Summa 492 19,5% 39,8% 24,0% 16,7% 8,1% 51,2% 48,8% 1,8% 1,2%

http://www.val.se