Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lillkyrka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lillkyrka 636 11,8% 36,5% 26,1% 25,6% 3,6% 51,1% 48,9% 0,2% 0,8%
Summa 636 11,8% 36,5% 26,1% 25,6% 3,6% 51,1% 48,9% 0,2% 0,8%

http://www.val.se