Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lundby södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby södra 1035 15,9% 32,5% 22,7% 28,9% 7,5% 51,1% 48,9% 0,4% 1,4%
Summa 1035 15,9% 32,5% 22,7% 28,9% 7,5% 51,1% 48,9% 0,4% 1,4%

http://www.val.se