Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vivalla västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vivalla västra 949 26,9% 42,7% 19,5% 11,0% 11,2% 49,3% 50,7% 0,3% 3,9%
Summa 949 26,9% 42,7% 19,5% 11,0% 11,2% 49,3% 50,7% 0,3% 3,9%

http://www.val.se