Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vivalla norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vivalla norra 1076 26,8% 33,4% 20,2% 19,7% 12,3% 50,1% 49,9% 0,3% 3,3%
Summa 1076 26,8% 33,4% 20,2% 19,7% 12,3% 50,1% 49,9% 0,3% 3,3%

http://www.val.se