Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nya Hjärsta västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nya Hjärsta västra 1195 19,1% 37,1% 22,5% 21,3% 9,5% 49,4% 50,6% 0,3% 0,9%
Summa 1195 19,1% 37,1% 22,5% 21,3% 9,5% 49,4% 50,6% 0,3% 0,9%

http://www.val.se