Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Baronbackarna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Baronbackarna 1441 38,3% 32,3% 17,3% 12,1% 12,5% 50,7% 49,3% 0,4% 4,3%
Summa 1441 38,3% 32,3% 17,3% 12,1% 12,5% 50,7% 49,3% 0,4% 4,3%

http://www.val.se