Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gamla Hjärsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla Hjärsta 1114 20,3% 35,5% 26,4% 17,9% 10,8% 48,7% 51,3% 0,4% 1,0%
Summa 1114 20,3% 35,5% 26,4% 17,9% 10,8% 48,7% 51,3% 0,4% 1,0%

http://www.val.se