Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mikael

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mikael 1164 23,5% 33,8% 22,9% 19,7% 8,3% 48,9% 51,1% 0,2% 1,6%
Summa 1164 23,5% 33,8% 22,9% 19,7% 8,3% 48,9% 51,1% 0,2% 1,6%

http://www.val.se