Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Markbacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Markbacken 791 28,1% 39,7% 17,7% 14,5% 8,3% 46,9% 53,1%   3,2%
Summa 791 28,1% 39,7% 17,7% 14,5% 8,3% 46,9% 53,1% 3,2%

http://www.val.se