Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nasta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nasta 1845 13,3% 33,9% 23,3% 29,4% 7,5% 48,4% 51,6% 0,2% 1,2%
Summa 1845 13,3% 33,9% 23,3% 29,4% 7,5% 48,4% 51,6% 0,2% 1,2%

http://www.val.se