Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Adolfsberg västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Adolfsberg västra 1502 12,5% 45,7% 20,8% 21,0% 8,5% 50,4% 49,6% 0,1% 0,7%
Summa 1502 12,5% 45,7% 20,8% 21,0% 8,5% 50,4% 49,6% 0,1% 0,7%

http://www.val.se