Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Adolfsberg östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Adolfsberg östra 1048 11,5% 38,5% 21,4% 28,6% 7,5% 49,5% 50,5% 0,3% 1,1%
Summa 1048 11,5% 38,5% 21,4% 28,6% 7,5% 49,5% 50,5% 0,3% 1,1%

http://www.val.se