Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Åbytorp-Hardemo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Åbytorp-Hardemo 1653 13,6% 35,8% 27,4% 23,3% 5,6% 51,6% 48,4% 0,4% 0,8%
Summa 1653 13,6% 35,8% 27,4% 23,3% 5,6% 51,6% 48,4% 0,4% 0,8%

http://www.val.se