Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ekeby-Kvarntorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ekeby-Kvarntorp 795 14,8% 39,6% 25,9% 19,6% 7,3% 53,3% 46,7% 0,6% 0,5%
Summa 795 14,8% 39,6% 25,9% 19,6% 7,3% 53,3% 46,7% 0,6% 0,5%

http://www.val.se