Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Åsbro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Åsbro 1242 15,1% 30,6% 24,3% 30,0% 6,0% 52,4% 47,6% 0,7% 0,6%
Summa 1242 15,1% 30,6% 24,3% 30,0% 6,0% 52,4% 47,6% 0,7% 0,6%

http://www.val.se