Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Snavlunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Snavlunda 559 13,8% 30,6% 33,5% 22,2% 5,5% 54,2% 45,8% 0,7% 1,6%
Summa 559 13,8% 30,6% 33,5% 22,2% 5,5% 54,2% 45,8% 0,7% 1,6%

http://www.val.se