Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hammar-Olshammar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hammar-Olshammar 1228 12,1% 25,7% 27,9% 34,4% 6,3% 52,9% 47,1% 0,5% 1,5%
Summa 1228 12,1% 25,7% 27,9% 34,4% 6,3% 52,9% 47,1% 0,5% 1,5%

http://www.val.se