Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Åmmeberg-Zinkgruvan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Åmmeberg-Zinkgruvan 890 14,2% 22,5% 31,8% 31,6% 6,7% 54,0% 46,0% 0,8% 1,7%
Summa 890 14,2% 22,5% 31,8% 31,6% 6,7% 54,0% 46,0% 0,8% 1,7%

http://www.val.se