Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Immetorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Immetorp 1022 10,8% 34,3% 28,3% 26,6% 5,0% 52,3% 47,7% 0,6% 1,5%
Summa 1022 10,8% 34,3% 28,3% 26,6% 5,0% 52,3% 47,7% 0,6% 1,5%

http://www.val.se