Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rävåsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rävåsen 1293 19,4% 24,6% 21,7% 34,3% 8,0% 48,6% 51,4% 0,4% 0,9%
Summa 1293 19,4% 24,6% 21,7% 34,3% 8,0% 48,6% 51,4% 0,4% 0,9%

http://www.val.se