Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bohult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bohult 1923 17,7% 25,1% 21,5% 35,7% 7,9% 45,6% 54,4% 0,4% 0,9%
Summa 1923 17,7% 25,1% 21,5% 35,7% 7,9% 45,6% 54,4% 0,4% 0,9%

http://www.val.se