Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sandmo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sandmo 1742 17,4% 18,7% 17,3% 46,7% 6,5% 44,5% 55,5% 0,3% 4,1%
Summa 1742 17,4% 18,7% 17,3% 46,7% 6,5% 44,5% 55,5% 0,3% 4,1%

http://www.val.se