Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Karlberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Karlberg 1222 13,4% 33,2% 22,3% 31,0% 6,2% 49,6% 50,4% 0,2% 0,8%
Summa 1222 13,4% 33,2% 22,3% 31,0% 6,2% 49,6% 50,4% 0,2% 0,8%

http://www.val.se