Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Häsängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Häsängen 1801 19,2% 26,1% 23,9% 30,8% 7,9% 52,0% 48,0% 0,4% 1,2%
Summa 1801 19,2% 26,1% 23,9% 30,8% 7,9% 52,0% 48,0% 0,4% 1,2%

http://www.val.se