Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Aggerud

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Aggerud 1065 12,5% 41,3% 21,8% 24,4% 6,5% 51,6% 48,4%   0,8%
Summa 1065 12,5% 41,3% 21,8% 24,4% 6,5% 51,6% 48,4% 0,8%

http://www.val.se