Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Stråningstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stråningstorp 1475 12,8% 31,5% 25,1% 30,6% 6,6% 50,1% 49,9% 0,2% 0,7%
Summa 1475 12,8% 31,5% 25,1% 30,6% 6,6% 50,1% 49,9% 0,2% 0,7%

http://www.val.se