Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Born

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Born 494 12,1% 27,5% 30,8% 29,6% 3,2% 53,2% 46,8% 1,0% 1,4%
Summa 494 12,1% 27,5% 30,8% 29,6% 3,2% 53,2% 46,8% 1,0% 1,4%

http://www.val.se