Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Karlsäng

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Karlsäng 1517 18,3% 23,2% 19,1% 39,4% 7,9% 45,0% 55,0% 0,2% 0,9%
Summa 1517 18,3% 23,2% 19,1% 39,4% 7,9% 45,0% 55,0% 0,2% 0,9%

http://www.val.se