Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Pershyttan-Hitorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Pershyttan-Hitorp 1291 15,2% 30,0% 27,0% 27,9% 7,0% 49,9% 50,1% 0,1% 1,2%
Summa 1291 15,2% 30,0% 27,0% 27,9% 7,0% 49,9% 50,1% 0,1% 1,2%

http://www.val.se