Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Viker

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Viker 388 13,4% 26,8% 29,6% 30,2% 5,9% 53,6% 46,4% 0,5% 0,8%
Summa 388 13,4% 26,8% 29,6% 30,2% 5,9% 53,6% 46,4% 0,5% 0,8%

http://www.val.se