Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gusselby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gusselby 565 17,5% 29,4% 31,9% 21,2% 7,8% 55,0% 45,0% 0,4% 3,0%
Summa 565 17,5% 29,4% 31,9% 21,2% 7,8% 55,0% 45,0% 0,4% 3,0%

http://www.val.se