Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lindesbergs Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lindesbergs Norra 1398 20,9% 29,3% 23,9% 25,9% 9,8% 47,8% 52,2% 0,6% 1,6%
Summa 1398 20,9% 29,3% 23,9% 25,9% 9,8% 47,8% 52,2% 0,6% 1,6%

http://www.val.se