Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lindesbergs Mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lindesbergs Mellersta 1774 20,7% 20,5% 18,9% 39,9% 8,8% 44,5% 55,5% 0,5% 0,6%
Summa 1774 20,7% 20,5% 18,9% 39,9% 8,8% 44,5% 55,5% 0,5% 0,6%

http://www.val.se