Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vedevåg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vedevåg 808 14,0% 31,6% 27,7% 26,7% 7,4% 52,5% 47,5% 0,2% 0,6%
Summa 808 14,0% 31,6% 27,7% 26,7% 7,4% 52,5% 47,5% 0,2% 0,6%

http://www.val.se