Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lindesbergs Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lindesbergs Västra 1536 19,5% 29,7% 23,2% 27,6% 9,7% 47,1% 52,9% 0,3% 0,6%
Summa 1536 19,5% 29,7% 23,2% 27,6% 9,7% 47,1% 52,9% 0,3% 0,6%

http://www.val.se