Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Frövi Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Frövi Östra 1215 16,0% 32,4% 25,8% 25,8% 7,4% 52,3% 47,7% 0,4% 0,9%
Summa 1215 16,0% 32,4% 25,8% 25,8% 7,4% 52,3% 47,7% 0,4% 0,9%

http://www.val.se