Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fellingsbro Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fellingsbro Västra 865 12,6% 26,6% 25,4% 35,4% 5,3% 50,6% 49,4% 0,2% 1,8%
Summa 865 12,6% 26,6% 25,4% 35,4% 5,3% 50,6% 49,4% 0,2% 1,8%

http://www.val.se