Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fellingsbro Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fellingsbro Östra 1072 14,7% 30,2% 26,7% 28,4% 7,1% 52,1% 47,9% 0,4% 1,0%
Summa 1072 14,7% 30,2% 26,7% 28,4% 7,1% 52,1% 47,9% 0,4% 1,0%

http://www.val.se