Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ramshyttan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ramshyttan 596 9,7% 24,5% 31,2% 34,6% 5,0% 54,5% 45,5% 2,2% 0,7%
Summa 596 9,7% 24,5% 31,2% 34,6% 5,0% 54,5% 45,5% 2,2% 0,7%

http://www.val.se