Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skinnskatteberg Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skinnskatteberg Norra 1825 15,9% 22,6% 25,3% 36,2% 6,4% 51,3% 48,7% 1,3% 1,5%
Summa 1825 15,9% 22,6% 25,3% 36,2% 6,4% 51,3% 48,7% 1,3% 1,5%

http://www.val.se