Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bruket och Landsbygd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bruket och Landsbygd 1183 14,0% 34,2% 26,8% 25,0% 6,9% 51,8% 48,2% 0,4% 1,8%
Summa 1183 14,0% 34,2% 26,8% 25,0% 6,9% 51,8% 48,2% 0,4% 1,8%

http://www.val.se